Wakacje z dziećmi z ADHD – jak je zaplanować?

Wakacje z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) są zawsze wyzwaniem dla rodziców. Chociaż do tego okresu podchodzi się z wielkim entuzjazmem ze względu na czas i zajęcia, którymi cieszy się cała rodzina razem, należy również wziąć pod uwagę pewne zalecenia, aby dzieci nie ucierpiały z powodu zmiany dotychczasowych zajęć.

Wakacje z dziećmi z ADHD

Wakacje oznaczają, że rodzice spędzają więcej czasu ze swoimi dziećmi. Ważne jest, aby wiedzieć, że dzieci z ADHD mają tendencję do łatwiejszego nudzenia się i wymagają bardziej stymulujących zajęć.

Ponadto dzieci cierpiące na to zaburzenie lepiej reagują na plany, które mają ustalony harmonogram i rutynę. Z tego powodu rodzice powinni zaplanować wakacje swoich dzieci z wyprzedzeniem, zgodnie z uporządkowanym harmonogramem, z którym czują się dobrze, ponieważ często trudno jest im zarządzać czasem, który mają do dyspozycji na zajęcia. Dobrym miejscem na wakacje z dziećmi jest Bielawa. Więcej o tym miejscu w artykule: https://bielawa24.pl/bielawa-wymarzone-miejsce-na-weekend-dla-rodzin-z-dziecmi/

Wakacyjne rekomendacje

Podczas wakacji z dziećmi z ADHD można stosować się do pewnych zaleceń, aby zakłócenia rutyny nie wpływały na dzieci:

-W miarę możliwości kontynuuj zwykłe czynności. Postaraj się, aby dzieci utrzymały te same harmonogramy jedzenia i spania, które mają podczas roku szkolnego.

-Zaangażuj dziecko w przygotowania do wakacji. Jeśli cała rodzina wybiera się na wycieczkę, rodzice mogą włączyć dziecko w przygotowania, aby zachowało spokój i czuło się przydatne, np. można się razem pakować.

-Wyjaśnij dziecku zasady i oczekiwania. Jeśli wakacje wiążą się z wyjazdem rodziny do innego miejsca, rodzice powinni wyjaśnić dzieciom, że zachowane zostaną te same zasady domowe i zwykłe właściwe zachowania.

-Planowanie działań edukacyjnych. Włącz do wakacji aktywności, które stymulują  umiejętności społeczne i kreatywność, np. warsztaty lub obóz letni.

-Rodzice również powinni robić przerwy. Należy pamiętać, że jeśli matka lub ojciec jest niespokojny, zmęczony lub napięty w tym okresie, będzie to miało wpływ na dziecko, dlatego ważne jest, aby dorośli odpoczywali i utrzymywali optymalne środowisko w domu lub w podróży, aby ich dziecko nie było zestresowane.