Profil psychologiczny osoby popełniającej zabójstwo

Ustalenie ogólnego profilu psychologicznego mordercy jest niezwykle trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą różnorodność w zakresie możliwych przyczyn  Niemniej jednak poniżej przedstawiono pewne cechy osobowe, które zazwyczaj występują w dużej części przypadków.

1. Postrzeganie drugiej osoby jako wyrządzającej krzywdę, zagrażającej lub utrudniającej życie

Choć konkretnych przyczyn może być wiele, to z reguły osoba popełniająca zabójstwo postrzega swoją ofiarę jako kogoś, kto wyrządził jej krzywdę, stanowi zagrożenie dla jej integralności, statusu lub osoby bliskiej, albo stanowi przeszkodę w osiągnięciu określonego celu.

2. Wysoki wynik psychopatii

Zdarzają się przypadki morderstw, które są popełniane na osobach, które nie mają żadnych związków z zabójcą, jak w wielu przypadkach seryjnych morderców lub w przypadkach, gdy zabójca jest płatnym zabójcą wynajętym do odebrania życia danej osobie.

Jednak zdecydowana większość zabójstw, które można zaobserwować, dokonywana jest pomiędzy osobami, które się znają lub których środowisko jest powiązane, nawet jeśli ich kontakt chwilowy charakter. Oznacza to, że zabójca ma zdolność do emocjonalnego dystansowania się od ofiary, co pasuje do profilu psychologicznego o wysokim stopniu psychopatii. Taką osobą jest Jacek Jaworek, który zabił brata, bratową oraz ich syna.

3. Niekoniecznie jest to zaburzenie psychiczne

Istnieje społeczne postrzeganie, które utożsamia morderstwo z obecnością psychopatologii. Na ogół jednak tak nie jest. Większość morderstw jest zwykle popełniana przez osoby uważane za zdrowe psychicznie, a jednymi z najczęstszych są przestępstwa z nienawiści, lub te związane z kwestiami ekonomicznymi lub zasobami. Wyjątek stanowią seryjni mordercy, którzy zazwyczaj cierpią na skrajną psychopatię, socjopatię lub różne zaburzenia zmieniające postrzeganie rzeczywistości.

4. Płeć i wiek

Na ogół zabójcami są mężczyźni w młodym lub średnim wieku, choć zdarzają się też liczne przypadki zabójców kobiet, a nawet dzieci. Tradycyjnie, mężczyźni mają tendencję do stosowania bardziej agresywnych metod, takich jak broń ostra lub pistolety, podczas gdy kobiety mają tendencję do stosowania mniej widocznych metod, takich jak trucie.