Czym zajmują się psychiatrzy?

Psychiatrzy to lekarze medycyny, którzy widzą i leczą ludzi z problemami zdrowia psychicznego. Leczą oni pacjentów na różne sposoby, na przykład poprzez leki, wsparcie psychologiczne i różne „terapie polegające na rozmowie” oraz metody mające na celu poprawę codziennej i społecznej sytuacji pacjenta. Pracują w wielu miejscach, np. w szpitalach psychiatrycznych, szpitalach ogólnych, prywatnych domach i więzieniach, a także w siłach zbrojnych.

Psychiatrzy oceniają, diagnozują i leczą pacjentów z problemami zdrowia psychicznego. Problemy mogą przybierać różne formy, w tym depresji, zaburzeń odżywiania, napadów paniki i lęku, nadużywania narkotyków i alkoholu, fobii i schizofrenii. Psychiatrzy wykorzystują szereg technik do oceny i diagnozowania swoich pacjentów. Podobnie jak inni lekarze, zadają oni pacjentowi staranne pytania, aby uzyskać istotne informacje.

Określają objawy występujące u pacjenta i analizują historię medyczną i psychiatryczną pacjenta. Psychiatrzy współpracują również ściśle z innymi specjalistami, takimi jak lekarze ogólni i pracownicy socjalni zajmujący się zdrowiem psychicznym, w celu postawienia diagnozy. Lekarze, w tym psychiatrzy często walczą o podwyżki ze względu na trud z jakim muszą się zmagać w swojej pracy. W tym artykule przeczytasz, jak psychiatrzy wywalczyli podwyżki.

Istotną różnicą w stosunku do diagnozowania chorób fizycznych jest to, że psychiatrzy mogą, zgodnie z prawem, wymuszać leczenie pacjentów wbrew ich woli. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy pacjent jest w niebezpieczeństwie wyrządzenia szkody sobie lub innym. Wiele problemów i chorób psychicznych można bardzo skutecznie leczyć. Ponieważ psychiatrzy są lekarzami medycyny, mogą przepisywać leki, choć istnieje wiele innych rodzajów leczenia.

Podczas szkolenia psychiatrzy mogą specjalizować się w psychoterapii. Dzięki temu mogą oni stosować różne rodzaje terapii polegającej na rozmowie, takie jak terapia poznawczo-behawioralna. Ogólnie rzecz biorąc, te terapie oparte na rozmowie pozwalają pacjentom zrozumieć i radzić sobie z chorobą w pozytywny sposób. Psychiatrzy są często częścią zespołu. Na przykład, mogą oni współpracować z pracownikami socjalnymi i terapeutami zajęciowymi w celu poprawy niezależności pacjenta i jakości jego życia w pracy, w domu i w relacjach społecznych.